Filtrace turbínových olejů

Turbínové oleje jsou typickým představitelem maziv, kde lze značně prodloužit jejich výměnnou lhůtu díky jejich filtraci. Také při plnění turbíny je třeba novou náplň filtrovat k dosažení optimální životnosti soustrojí. Postup při výměně turbínového oleje. Znečištěné oleje způsobují zvýšené opotřebební strojů, neplánované odstávky a ztrátu produkce.

Podle výzkumů více než ¾* všech problémů a neplánovaných odstávek strojů lze připsat na úkor znečištění oleje a pouze cca 20% jde na úkor součástí stroje.

*zdroj REXROTH – Oil Cleanliness booklet