Postup servisu při výměně olejové náplně v turbínách

Postup servisu při výměně olejové náplně v turbínách:

  • přistaví se prázdné IBC kontejnery na odpadní olej,  do kterých se vypouští olej z nádrží, chladičů, převodů a ložisek zchlazený na cca 50 ºC
  • provádí se kompletní vyčištění nádrže a sít, pomocí odsávacího zařízení na průmyslové kaly a wap s průmyslovým čističem
  • před naplněním nového oleje - odebrání vzorků z přepravních nádob, ve kterých byl olej dodán (cisterna, IBC, sud) pro zálohu ( zákazník a výrobce ExxonMobil )
  • naplnění nádrže novým olejem – k oleji dodán technický a bezpečností list, atest výroby (Certificate of Analysis) konkrétní dodané šarže produktu
  • zajištění odvozu odpadního oleje certifikovanou firmou – vystavení potvrzení o likvidaci
  • odběr vzorků pro laboratorní analýzu oleje po 500 hodinách, 2500 hodinách, 1x ročně po dobu záruky oleje a poté dle dohody se zákazníkem ( max 1 rok )
  • dle potřeby se provádí filtrace oleje za provozu bypassem, nebo při odstávce provádíme filtraci do kontejnerů na požadovanou čistotu  do hodnot dle NAS 8 a ISO 19/17/14

Prosím v případě potřeby jakékoli doplňující informace nás kontaktujte.

 

Kontaktní osoba servisu:

 

Petr Novotný   Radek Přidal
petr.novotny@optilube.cz   radek.pridal@optilube.cz
+420 734 85 35 85   +420 734 85 35 95