Servis olejů a maziv

Služba "Servis olejů" zahrnuje kromě filtrace olejů i zajištění monitorování a ošetřování olejových náplní a technologických kapalin v místě jejich použití, tedy u zákazníků. Spolupracuje se zákazníky na optimalizaci procesů mazání v souladu s nejnovějšími trendy prediktivní a proaktivní údržby. Nabízí partnerství a poradenství pro implementaci procesů mazací služby navržených na míru provozním podmínkám odborníky v oblasti mazacích náplní a technologických kapalin. Ať již zákazníci používají maziva Mobil nebo jiná maziva, služba "Servis olejů“ může významně prodloužit životnost jak technologických kapalin a olejových náplní, tak i strojních zařízení.

OBECNÝ POPIS

Zvyšování tlaků, rychlostí, oběhového čísla a snižování výrobních tolerancí u výrobních strojů spolu se zvyšováním přesnosti výroby a nároků na povrchovou úpravu finálních výrobků klade zásadní požadavky nejen na maziva a jejich vlastnosti jako takové, ale také na jejich čistotu, která je jedním ze základních parametrů které jsou u hydraulických, oběhových nebo turbínových olejů sledovány. Třídy čistoty používaných olejů jsou dnes vedle fyzikálních a chemických vlastností maziv standardně předepisovány jednotlivými výrobci strojů a zařízení a jejich dodržování je jedním z kritérií nejen pro záruční servisy, ale také pro celkovou životnost strojního zařízení.

Pro udržení předepsaných tříd čistoty (NAS, ISO) není však nutné měnit mazivo, neboť to může být z hlediska ostatních hodnot teprve na zlomku své životnosti. Výměna celé náplně značně zvyšuje provozní náklady na jednotku produkce, nehledě na odstávku stroje a ztrátu produkce jako takové. Řešením tohoto problému je filtrace provozní náplně a případné vyčištění nádrže.

VÝHODY

Snížení jednotkových nákladů na produkci díky:

Vyšší produktivita stroje:

Vzhledem k tomu, že náklady na filtraci oleje jsou pouhým zlomkem ve srovnání s cenou oleje, je tato progresivní technologie využívána ve stále větším rozsahu. Pouhé srovnání ceny již ukazuje výhodnost využití filtrace a to bez ohledu na prodloužení životnosti stroje jako takového, které se velmi těžko kvantifikuje. Jak již ale bylo zmíněno, nejedná se pouze o snížení nákladů, ale zároveň filtrace přináší i zvýšení produktivity stroje díky nižšímu počtu odstávek, čímž dále zvýrazňuje výhodnost tohoto technologického postupu.