O nás

OPTILUBE Services s.r.o. představuje společnost, jejímž hlavním předmětem činnosti je zajištění a zabezpečení kompletního servisu v oblasti mazání.

Tato činnost zahrnuje:

 • Prodej maziv
 • Servis olejů a maziv
  • Laboratorní analýzy olejů a maziv
  • Měření čistoty olejů čítačem částic
  • Filtrovaní olejů
  • Čištění emulzí
  • Čištění olejových, centrálních a emulzních nádrží
 • Technický servis v oblasti maziv
  • Mazací audity
  • Tvorba mazacích plánů
  • Poradenství v oblasti mazání a aplikací
 • Prodej nádrží a záchytných van na oleje, paliva, vodu a jiná média
 • Prodej servisní chemie

 

Servis olejů a maziv

Všichni pracovníci společnosti Optilube mají více než 10 leté zkušenosti v oblasti maziv a servisu olejů získané prací pro zastoupení výrobce ExxonMobil nebo servisních firmem.

V oblasti servisu mají pracovníci mnohaleté zkušenosti s údržbou a servisem strojů značek:

Arburg, Engel, Demag, Nestal Sandero, Haitian, AIDA a dalších

 

Prodej maziv a technický servis

Prodej maziv se díky dlouholeté práci jednotlivých zaměstanců přímo pro výrobce ExxonMobil zaměřuje především na produkty Mobil. Díky těmto zkušenostem a dlouholetým vztahům má přímé spojení na výrobce a jeho podpůrnou organizaci.

Společnost dále dodává i produkty jiných značek a to dle požadavků a potřeb zákazníka a to jak z pohledu technického, tak i finančního.

Nejdůležitějším hlediskem je konečná úspora zákazníka na jednotku produkce která je v konečném důsledku klíčovým ukazatelem produktivity.

  

Spolupráce s výrobcem maziv zahrnuje:

 • Komunikace s technickým oddělením výrobce při volbě maziv pro jednotlivé strojní aplikace
 • Přístup k databázi Equipment Builder s doporučením maziv od většiny světových průmyslových výrobců
 • Spolupráce s laboratoří ExxonMobil a technickým střediskem ETC Gravenchon při řešení technických aspektů volby a použití maziv
 • Získávání nejnovějších poznatků ohledně nových maziv značky Mobil
 • Veškeré případné problémy s mazivy jsou řešeny s výrobcem ExxonMobil

 

Koncept MPAC: Při dodávce maziv Mobil je proritou spokojenost zákazníka a činost dodavatele nekončí dodávkou maziv. Proto se maximálně snažíme aplikovat koncept výrobce MPAC:

 

M – Mapping zjištění reálné potřeby mazání u zákazníka

P – Planning volba vhodného maziva a mazacího plánu

A – Action sledování strojní aplikace a chování maziva, servis maziva

C – Control zpětná kontrola, vyhodnocení použití a přínosu pro zákazníka