Výměny olejů

Výměny olejových náplní

Výměna olejové náplně ve strojích na jednu stranu zajišťuje obnovení správných hodnot mazacího oleje z pohledu jeho chemicko fyzikálních vlastností, ale na druhou stranu zároveň představuje riziko z hlediska znečištění nové náplně a tím v horším případě může dojít i ke zhoršení mazání ve srovnání s původní náplní. Mnoho výrobců zařízení doporučuje filtrovat oleje již při plnění stroje novou náplní, neboť nelze garantovat čistotu oleje na cestě od výrobce ke konečnému spotřebiteli, což platí především u olejů neoriginálně balených a stáčených. Nicméně k mechanickému znečištění může dojít i díky neodbornému plnění. Nová náplň představuje nemalou hodnotu, proč jí nevyužít již od začátku na maximální možnou míru správným plněním.

Podle výzkumů více než ¾* všech problémů a neplánovaných odstávek strojů lze připsat na úkor znečištění oleje a pouze cca 20% jde na úkor součástí stroje.

*zdroj REXROTH – Oil Cleanliness booklet