Tribologie

Tribologie (z řeckého τρίβω - třít) je vědecký obor, zabývající se procesy třeníopotřebení a mazání.