ASTM

Zkratka pro Americkou společnost pro testování materiálů (American Society for Testing Materials).