Základový olej

Produkt s požadovanou viskozitou, získaný destilací ropy nebo syntézou, rafinací, odparafinováním a hydrogenačním dočištěním. Polotovar, do kterého se přidávají aditiva za účelem přípravy konečné verze mazacího oleje. Existuje 5 typů základového oleje lišící se mírou zpracování, požadovanými vlastnostmi a složením. 

  • Group I
  • Group II
  • Group III
  • Group IV
  • Group V

Group I-III jsou ropné oleje s různým stupněm zušlechtění a vlastnostmi (XOM základové oleje ropné)

Group IV jsou syntetické PolyAlfaOlefiny takzvané PAO - hlavní součást syntetických produktů

Group V jsou ostatní syntetické základové oleje (Estery ap.)