TBN (Total Base Number)

číslo celkové alkality, vyjadřuje schopnost oleje neutralizovat kyselé složky - hlavně produkty spalování a oxidace. Stanovuje se titračně a výsledek se vyjadřuje v miligramech KOH/g. Má význam hlavně u olejů pro dieselové motory.