Deemulgátory

přísadady zabraňující vzniku emulze oleje s vodou.