Aspirace

pronikání vzduchu za atmosférického tlaku do spalovací komory motoru.