Antikorodanty

jsou to přísady zlepšující ochranu železných a neželezných ploch před stykem s vodou a atmosferickým kyslíkem. Dělí se na:

  • inhibitory koroze - zabezpečují ochrannou schopnost maziv chránit železné i neželezné části strojů před účinkem kyselých nečistot obsažených v mazivech.

  • inhibitory rezavění - zlepšují ochrannou schopnost maziv pro železné kovy před stykem s vodou, atmosférickým kyslíkem a kyselými zplodinami v mazivech.