Speciální kapaliny

Ropné produkty které slouží pro další výrobu a/nebo vstupují do jiných výrobků jako ředidla nebo pojiva, nebo se používají například k odmašťování a obdobným účelům