Odstranění mechanických nečistot a vody z olejů a technologických kapalin

Odstranění mechanických nečistot a vody z olejů a technologických kapalin – na základě stanovení požadovaných parametrů a tříd čistoty se na místě instalace strojního zařízení provádí filtrace olejové náplně s průběžným měřením čistoty čítačem částic. Filtrace probíhá za provozu stroje, to znamená, že nedochází ke ztrátě produkce.

Odstraňování vody z olejové náplně je velmi závislé na celkovém obsahu vody v náplni a je nutné zvážit celkovou ekonomickou výhodnost operace. Často se stává, že i po odstranění vody dochází k problémům s olejovou náplní. V tomto případě je třeba konzultovat celou záležitost dle aktuálních hodnot a podmínek.