Provedení laboratorních analýz ve specializovaných laboratořích

Provedení laboratorních analýz ve specializovaných laboratořích – správná volba laboratoře a také volba potřebných zkoušek je základním kamenem správného vyhodnocení stavu a návrhu následných opatření