FIltrace teplonosných olejů

Filtrací teplonosných olejů lze dosáhnout značné úspory nákladů díky prodloužení životnosti oleje a snížení znečištění systému a jeho zanášení a tím i jeho efektivnímu fungování. Znečištění oleje tedy způsobuje značné ekonomické ztráty.