Filtrace hydraulických olejů

Hydraulické oleje jsou jedním z typických maziv, kde filtrace oleje může značně prodloužit výměnnou lhůtu oleje a hlavně celkovou životnost strojního zařízení a to až 5x (zdroj Hyprofiltration - strana 4 dokumentu). Opotřebení strojních součástí za provozu je přirozeným jevem, toto opotřebení však násobně stoupá se zvyšujícími se nečistotami v oleji.  Filtrací se standardně dosahuje výměnné lhůty 2-3 delší u oleje a výrazného prodloužení životnosti strojních součástí*.  Znečištění oleje způsobuje neplánované odstávky strojů, ztrátu produkce a zvýšené opotřebení stroje. 

Arburg doporučuje minimální čistotu oleje 18/15/12 (ISO 4406). Standardně oleje v sudu nedosahují této třídy čistoty a je třeba je filtrovat při plnění do stroje. Kódy čistoty oleje dle ISO 4406:99

* ARBURG například uvádí 70-90% případů poškození hydraulických součástí je způsobeno nečistotami v hydraulickém systému ARBURG oil management.

* Bosch Rexroth uvádí, že podle výzkumů více než ¾** všech problémů a neplánovaných odstávek strojů lze připsat na úkor znečištění oleje a pouze cca 20% jde na úkor součástí stroje. Proto jemonitorování čistoty oleje nejdůležitějším preventivním krokem k odstranění neplánovaných odstávek.

** zdroj Rexroth - Oil Cleanliness Book