MOBILTHERM 605

Popis

Popis produktu:

Řada Mobiltherm představuje vysoce kvalitní oleje pro přenos tepla určené pro použití v uzavřených systémech nepřímého ohřevu. Jsou vyrobeny z vysoce rafinovaných základových olejů, které jsou odolné vůči tepelné degradaci a vůči chemické oxidaci. Vykazují dobrou účinnost přenosu tepla a díky jejich viskozitě mohou být ihned čerpány při teplotách obvyklých jak při spuštění, tak při provozu. Body vzplanutí těchto olejů v provozu výrazně neklesají, protože v rozsahu doporučených provozních teplot jsou odolné vůči tepelné degradaci. Výrobky Mobiltherm se vyznačují vysokou tepelnou stabilitou a mimořádně dlouhou provozní životností, aniž by docházelo ke tvorbě úsad nebo k nárůstu viskozity. Vykazují takové hodnoty měrné tepelné kapacity a tepelné vodivosti, které umožňují rychlý odvod tepla. Oleje pro přenos tepla řady Mobiltherm jsou doporučovány pro použití v uzavřených i otevřených, studeným olejem utěsněných systémech nepřímého ohřevu a chlazení ve všech typech průmyslových procesů.

Vlastnosti a výhody:

Oleje řady Mobiltherm jsou významným členem skupiny speciálních kapalin Mobil, které si pro svou výkonnost a spolehlivost i v náročných aplikacích získaly dobré jméno. Klíčovým faktorem pro dosažení mimořádné kvality výrobku je použití nejmodernějších postupů rafinace.

Aplikace

  • Oleje Mobiltherm 605 lze používat v otevřených a uzavřených systémech s rozsahem teplot oleje dle tabulky, kde minimální teploty při odstavení neklesají pod -7°C. Konkrétní aplikace a doporučení:
  • Uzavřené systémy -7°C až 315°C
  • Otevřené systémy -7°C až 180°C
  • Faktory, které je nutné při aplikaci zohlednit: Oleje Mobiltherm by se neměly směšovat s jinými oleji, protože to může narušit jejich vynikající tepelnou a oxidační stabilitu, změnit jejich vlastnosti a zkomplikovat závěr analýzy provedené pro stanovení rozsahu praktického využití oleje. Pokud se oleje využívají v pásmech nad doporučenými maximálními teplotami a systém není zařízen pro provoz ve vyšších teplotách, např. natlakováním inertním plynem jako je například dusík, může dojít k vytvoření plynové kapsy. Při vyšších teplotách se ovšem životnost olejové náplně zkracuje, protože tempo tepelné degradace se při teplotách přesahujících doporučený limit značně zvyšuje. V dobře zkonstruovaných systémech by teplota olejového filmu obklopujícího topný prvek měla o cca 15°C až 30°C přesahovat teplotu olejové náplně. Pokud je tato teplota vyšší, než doporučená teplota, může se životnost oleje zkrátit a mohou se vytvořit úsady a kaly, které pak omezují rychlost přenosu tepla. Podobně jako r
  • •Uzavřené, studeným olejem utěsněné, systémy nepřímého ohřevu nebo chlazení ve všech typech průmyslových procesů provozovaných při průměrných teplotách oleje do maximální teploty uvedené v tabulce výše a při atmosférickém tlaku
  • •Otevřené systémy za předpokladu, že průměrné teploty nepřekračují maximální teploty ve výše uvedené tabulce

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF