MOBILMET 737

Popis

Popis produktu:

Mobilmet 714 a 737 jsou řezné kapaliny, nemísitelné s vodou, které pokrývají široký rozsah použití z hlediska obráběcích operací a materiálu obrobků. Mají korozivní vliv na měď. Vzájemně se liší svým složením a použitím. Mobilmet 737 obsahuje chlor, proto by měl být po použití skladován odděleně od jiných použitých olejů.

Použití:

Oba výrobky jsou nevhodné k obrábění mědi a sloučenin s obsahem mědi. Mobilmet 714, a Mobilmet 737 mohou být použity k obrábění šedé temperované a tvárné litiny, stavební a automatové oceli a ocelí k cementování a zušlechťování.

Aplikace

  • Mobilmet 737: Hlavními oblastmi použití jsou odvalovací frézování a obrážení, broušení a ševingování boků zubů a práce na automatech

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF