MOBIL ALMO 532

Popis

Produkty řady Mobil Almo 500 jsou vysoce kvalitní výkonné oleje určené pro mazání pneumatických vrtacích kladiv v podzemních i povrchových důlních aplikacích. Oleje řady Mobil Almo jsou formulovány z vysoce kvalitních základových složek a aditiv, které jim poskytují mimořádnou chemickou stabilitu a schopnost chránit proti korozi a opotřebení. Oleje mají optimálně vyváženou přilnavost s deemulgační schopností. Absorbují vlhkost unášenou proudem vzduchu a snižují negativní účinky vody, které se jinak projevují opotřebením a korozí. Nedochází k tvorbě lepkavých úsad, které by mohly způsobit „lenivý“ chod ventilů. Oleje řady Mobil Almo 500 mají dobrou smáčivost s kovy a jsou schopné vytvořit souvislý film i v přítomnosti vody. Společně s vysokotlakými vlastnostmi napomáhají tyto parametry prodloužit životnost zařízení.

Všechny oleje v řadě Mobil Almo 500 mají vysoký viskozitní index a nízký bod tuhnutí. Umožňují tedy dobré mazání při nízkých teplotách, a tím omezují prostoje důlních prací následkem působení mrazu. Zároveň však tyto oleje dokáží vytvořit dostatečnou ochrannou vrstvu na vrtácích, které pracují při vysokých teplotách. Oleje vytvářejí pouze nepatrné množství olejové mlhy.

Aplikace

 • Oleje řady Mobil Almo 500 jsou doporučovány do všech pneumatických vrtacích kladiv používaných v podzemních i povrchových důlních aplikacích, a dalších průmyslových aplikacích. Oleje jsou vhodné pro příklepové i rotační nástroje. Různé stupně viskozity dovolují výběr oleje pro celoroční použití i tam, kde dochází k extrémním sezónním teplotním výchylkám.
 • - Pneumatická vrtací kladiva v podzemních i povrchových důlních aplikacích
 • - Pneumatická kladiva a příklepová vrtací kladiva používaná při výstavbě dálnic a na stavbách
 • - Vrtací kladiva do kamene používaná v kamenolomech
 • - Příklepové i rotační, vzduchem poháněné nástroje v různých průmyslových aplikacích

Vlastnosti

 • Oleje řady Mobil Almo 500 mají vyvážené parametry, díky nímž umožňují prodloužit životnost zařízení a minimalizovat náklady na údržbu. Mimořádně dobře chrání proti opotřebení a jsou schopné dostatečně plnit mazací funkce i v přítomnosti vody. Díky tomu snižují opotřebení a chrání proti korozi. Dobrá chemická stabilita omezuje tvorbu kalů a úsad a snižuje potřebu údržby.
 • Vynikající chemická stabilita
 • Požadovaná deemulgační schopnost
 • Vysoký viskozitní index
 • Mimořádná únosnost olejového filmu a ochrana proti opotřebení
 • Velmi dobrá přilnavost
 • Antikorozní ochrana

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF