MOBIL GLYGOYLE 1000

Popis

Maziva řady Mobil Glygoyle jsou špičkové převodové, ložiskové a kompresorové oleje určené k vysoce kvalitní funkci co se týče účinnosti, dlouhodobé životnosti a ochrany strojního zařízení. Tyto plně syntetické polyalkylenglykolové maziva byly vyvinuty k použití v podmínkách přesahujících možnosti jiných syntetických maziv a minerálních olejů. Nízký bod tuhnutí zajišťuje vynikající viskozitu i za nízkých teplot. Typy ISO 150 až 1000 jsou schváleny k potravinářskému použití H-1 dle USDA/NSF.

Unikátní složení zajišťuje:

 • výjimečnou ochranu klíčových komponentů stroje proti extrémním tlakům a otěru
 • vysokou ochranu proti vzniku mikropitingu u citlivých převodových systémů
 • ochranu proti korozi při provozu - odolnost proti hromadění pěny
 • skvělé mazací vlastnosti, jež jsou dané povahou tohoto plně syntetického maziva
 • nízký koeficient tření, což znamená úspornější využití energie a nižší teplotu oleje a systému
 • špičkovou tepelnou a oxidační stabilitu, která znamená sníženou tvorbu kalů a usazenin

Aplikace

 • Stejně jako jiná polyglykolová maziva ani oleje Mobil Glygoyle nejsou mísitelné s minerálními oleji a s většinou syntetických. Oleje Mobil Glygoyle nelze proto používat k doplňování systémů s minerálními nebo syntetickými oleji, ani těmito oleji nelze doplňovat systémy s mazivy Mobil Glygoyle.Oleje Mobil Glygoyle jsou hygroskopické a neodlučují vodu. Voda s ohledem na vysokou hustotu neklesá ke dnu nádrží.
 • Olej Mobil Glygoyle 460 je vyvinut speciálně pro šnekové převody, zvláště pro silné zatížení v náročných podmínkách, a to jak v potravinářství, tak i mimo ně. Navíc se tato rodina výrobků osvědčila i jako špičkové maziva pro veškeré typy průmyslových převodových ústrojí a ložisek v náročných podmínkách. Vzhledem k jedinečnému chemickému složení tyto oleje po dosažení oxidačních nebo tepelných mezí obvykle nezanechávají usazeniny. Tato skutečnost spolu s faktem, že tyto výrobky nejsou mísitelné s uhlovodíky, činí typy s nižší viskozitou zvláště vhodné pro kompresory na stlačování uhlovodíkových plynů
 • Oleje Mobil Glygoyle jsou využívány k mazání bezúdržbových (hermeticky uzavřených) převodovek a silně zatěžovaných šnekových převodů, dalších průmyslových převodových systémů, a běžných i valivých ložisek a většiny kompresorů.
 • Příklady konkrétních aplikací:
 • Bezúdržbové (hermeticky uzavřené) převodovky a zvláště šnekové převody s vysokým převodovým poměrem a nízkou účinností
 • Všechny typy šnekových převodů, např. v dopravnících, eskalátorech, manipulačních strojích, tiskařských lisech, balicích strojích, lyžařských vlecích, míchadlech a míchačkách.
 • Další převodové systémy a ložiska v cementárnách, při zpracování kovů a plastů, v potravinářství a při povrchové úpravě textilií.
 • Výroba plastů na kalandrech
 • Při stlačování plynů s využitím vratných, rotačních, šroubových a odstředivých kompresorů v provozních podmínkách, kde jiné syntetické a minerální oleje nestačí.

Vlastnosti

 • Řada plně syntetických olejů Mobil Glygoyle je speciálně koncipována na parametry překonávající tradiční minerální i syntetické oleje pro převodové systémy a kompresory pro stlačování uhlovodíkových plynů. Ve šnekových převodech jedinečné vlastnosti těchto olejů umožňují aplikovat vyšší kroutící moment , redukční poměr a v mnoha případech také snížit provozní teplotu oleje v nádrži - a tak prodloužit životnost těsnění, oleje a převodovky. Vlastnosti v porovnání s jinými minerálními, syntetickými, a PAG oleji:
 • Obecné: Existuje řada různých typů olejů na bázi PAG. Vlastnosti těchto olejů mohou kolísat podle surovin a procesů použitých při jejich výrobě. Jednotlivé PAG oleje se liší koeficientem tření (který určuje energetickou úspornost provozu), tepelnou vodivosti a rozpustností v uhlovodíkových olejích, mírou pohlcování vody a vlastnostmi za nízkých teplot.
 • Vysoká účinnost: Výzkumníci společnosti ExxonMobil zvolili takové PAG oleje, které umožňují vysokou energetickou úspornost ve srovnání s minerálními, PAO a jinými oleji na bázi PAG. V kombinaci s tepelnou vodivostí vyšší o 10% než u minerálních a PAO olejů vede tato úspornost k nižším provozním teplotám a delší životnosti komponentů.
 • Široké rozpětí teplot: Řada Mobil Glygoyle má velmi vysoký viskozitní index od 170 u třídy ISO 68 po 285 u ISO 1000. Tím je zajištěn široký rozsah provozních teplot převyšující minerální a PAO oleje.
 • Ochrana proti korozi: Oleje na bázi PAG, které nejsou mísitelné s uhlovodíkovými oleji, mají vyšší sklon k absorbování vody než minerální nebo PAO oleje. Vzhledem k potenciálnímu vysokému obsahu vody v oleji je třeba dbát na ochranu před korozi v zařízení. Oleje Mobil Glygoyle absolvují rozsáhlé korozní testy, např. ASTM D665A a Bethlehem Steel A/B, a obdržely hodnocení 0,0 v testech DIN 51802 Emcor s destilovanou vodou. Kromě toho vykazují dobrou kompatibilitu s požadavky 1B hodnocení v testu ASTM D130 u mědi. Použití výrobků Mobil Glygoyle se nedoporučuje tam, kde je očekávána kontaminace slanou vodou.
 • Ochrana proti pěnění: Ochrana proti pěnění je důležitá zvláště u bezúdržbových (hermeticky uzavřených) systémů.Řada Mobil Glygoyle dává skvělé výsledky ve všech třech částech testu pěnění ASTM D 892.
 • Ochrana proti otěru a extrémním tlakům: Správné vyvážení vysokotlakých a protiotěrových aditiv je důležité, zvláště u šnekových převodů obsahujících bronz a jiné barevné kovy. Oleje Glygoyle zajišťují špičkovou ochranu proti otěru a extrémním tlakům. Typické výsledky: 12+ v testu otěru DIN 51354-2 FZG, velmi nízký valivý odpor v testu DIN 51819-3 FAG FE8, a skvělá ochrana proti vzniku mikropitingu s výsledkem (přes 10) v testu na mikropiting FVA 54 (ISO 320).
 • Špičková tepelná a oxidační stabilita ,odolnost proti kalům a také špičková ochrana proti otěru.
 • Nízký koeficient tření a adheze
 • Vysoká tepelná vodivost
 • Vysoký viskozitní index, nízký bod tuhnutí a nepřítomnost parafínu
 • Velmi dobrá odolnost vůči rezivění a korozi
 • Univerzální použití u řady typů strojního zařízení
 • Špičková tepelná a oxidační stabilita ,odolnost proti kalům a také špičková ochrana proti otěru.

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF