MOBIL EAL HYDRAULIC OIL 46

Popis

Mobil EAL Hydraulic Oil 32 a 46 jsou hydraulické oleje špičkové kvality s vysokou účinností, vyvinuté tak, aby vyhovovaly požadavkům na hydraulické kapaliny šetrné pro životní prostředí. Tyto výrobky jsou založeny na syntetických, biologicky snadno rozložitelných esterech. Vysoce účinný systém pečlivě zvolených aditiv jim poskytuje vynikající schopnost snižovat opotřebení, vysokotlaké (EP) vlastnosti společně s dobrou tepelnou stabilitou a schopností ochrany proti korozi. Přirozeně vysoká odolnost proti oxidaci pomáhá zabraňovat houstnutí oleje a tvorbě úsad, a to i za vysokých teplot. Díky přirozeně vysokému viskozitnímu indexu (VI) základového oleje a nízkému bodu tuhnutí lze tyto oleje použít velmi širokém rozsahu provozních teplot.

Narozdíl od výrobků na bázi rostlinných olejů (HETG) mohou oleje na bázi syntetických esterů (HEES - Hydraulic Oil Environmental Synthetic Ester), jako je řada Mobil EAL Hydraulic Oil, celkově zvýšit výkonnost, a při provozu za vyšších teplot navíc nabídnout lepší tepelnou a oxidační odolnost.

Podle německé klasifikace stupně ohrožení vod (WGK) jsou oleje Mobil EAL Hydraulic Oil 32 a 46 hodnoceny stupněm NGW (nepředstavují nebezpečí pro vodu). Mobil EAL Hydraulic Oil 46 má dle předpisů Německého institutu pro jakost a certifikaci (RAL) přidělen statut „Blue Angel“ a na seznamu Švédského testovacího a výzkumného národního institutu (SP) je veden jako hydraulický olej šetrný pro životní prostředí.

Hydraulické kapaliny Mobil EAL Hydraulic Oil 32 a 46 mají vynikající účinnost při použití v širokém rozsahu provozních teplot. Jejich výjimečná ochrana proti opotřebení, mazací schopnosti a pevnost mazacího filmu zajišťují odpovídající výkon v hydraulických a oběhových systémech pracujících jak v mírných tak i náročných provozních podmínkách. Snadná biologická rozložitelnost a prakticky netoxický charakter těchto výrobků z nich činí vynikající volbu pro místa, kde by únik nebo rozlití mohly mít negativní dopad na životní prostředí. Zjednodušuje se čištění při neúmyslném úniku tohoto výrobku do životního prostředí a tím se snižují náklady na nápravu.

Aplikace

 • Oleje Mobil EAL Hydraulic Oil 32 a 46 jsou doporučovány tam, kde by mohlo dojít k náhodnému úniku kapaliny do životního prostředí nebo tam, kde je třeba zabránit kontaminaci vody. Výrobek se používá v průmyslu, lesnictví, vodní dopravě, a zvláště u mobilních strojních zařízení. Oblast použití může zahrnovat např. čistírny odpadních vod, vodní nádrže, plavební trasy, rozsáhlé parkovací plochy, prorážení tunelů, lesní strojní zařízení, plovoucí rýpadla, zdymadla, kombajny atd. Na lodích lze tyto oleje použít v navijácích, pohonech a u palubních zařízení.
 • Hydraulické oleje Mobil EAL Hydraulic Oil 32 a 46 jsou vhodné i pro použití v elektrárenském a energetickém průmyslu, zvláště pak pro větrné elektrárny.
 • Při manipulaci s oleji Mobil EAL Hydraulic Oil je nutné řídit se specifickými doporučeními. I když jsou oleje Mobil EAL Hydraulic Oil plně mísitelné s hydraulickými oleji na bázi ropných olejů, smícháním se snižuje jejich biologická rozložitelnost. Vždy je doporučováno provést test mísitelnosti. Zbytkové množství ropného oleje by mělo být co nejmenší. Dále nátěry na kontaktních plochách by měly být na bázi dvousložkových epoxidů. Pokud je to možné, vyvarujte se kontaktů s kovy, jako je zinek a hliník. Čisticí účinek těchto olejů může uvolnit řadu nečistot, které mohou zkrátit životnost filtru. Během použití by měl obsah vody neměl překročit 0,1 %. Veškerá vyloučená voda by měla být vypouštěna.

Typické vlastnosti

Mobil EAL Hydraulic Oil splňuje nebo převyšuje následující specifikace :
ISO 15380

Vlastnosti

 • Oleje Mobil EAL Hydraulic Oil 32 a 46 zajišťují vynikající výkon v mimořádně širokém teplotním rozsahu. Jejich výjimečně vysoká odolnost proti opotřebení, vynikající mazací schopnosti a pevnost mazacího filmu zajišťují odpovídající výkon v hydraulických a oběhových systémech pracujících v mírných i náročných provozních podmínkách.
 • Snadná biologická rozložitelnost a prakticky netoxický charakter těchto výrobků z nich činí dokonalou volbu pro místa, kde by únik nebo rozlití mohly mít negativní dopad na životní prostředí. Zjednodušuje se čištění při neúmyslném úniku tohoto výrobku do životního prostředí a tím se snižují náklady na nápravu.
 • Biologicky snadno rozložitelný hydraulický olejVelmi nízký stupeň ohrožení vod - NGW (nepředstavuje nebezpečí pro vodu)
 • Vysoký viskozitní index a nízký bod tuhnutí
 • Výborná oddělitelnost vody
 • Výjimečná ochrana proti korozi a kompatibilita s mnoha kovy
 • Výborná odolnost proti opotřebení a vysokotlaké vlastnosti
 • Rychlá schopnost odlučovat vzduch
 • Dobrá kompatibilita s materiály těsnění a spojů

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF