MOBIL SHC™ GEAR 1000

Popis

Popis produktu

Řada Mobil SHC Gear představuje plně syntetické, průmyslové, supervýkonné převodové oleje, formulované za účelem mimořádné ochrany převodů a ložisek a prodloužené životnosti maziva i za extrémních provozních podmínek, zajišťujících tak bezproblémový provoz a zvýšenou produktivitu zařízení. Tato maziva, navržená za použití nejnovějších vědeckých postupů, jsou formulována na bázi syntetických základových olejů vyznačujících se vynikající tepelnou a oxidační stabilitou a excelentní tekutostí za nízkých teplot. Vysoký viskozitní index zajišťuje nižší závislost viskozity na provozní teplotě, což přináší výrazně širší rozsah pracovních teplot a zlepšuje startovatelnost zařízení za nízkých teplot. Řada Mobil SHC Gear obsahuje nejmodernější patentovaný systém aditiv zajišťující nejen vynikající ochranu proti běžným projevům opotřebení jako je otěr, ale rovněž poskytuje vysokou úroveň ochrany vůči micropittingu. Navíc, ve srovnání se složením běžných převodových olejů, nabízejí tyto oleje lepší mazání valivých ložisek. Řada Mobil SHC Gear také nabízí mimořádnou ochranu proti rezivění a korozi ve srovnání se standardními převodovými oleji a to i při kontaminaci mořskou vodou. Nevykazují žádnou tendenci k zanášení jemných filtrů, a to ani za přítomnosti vody, a jsou dokonale kompatibilní se železnými a neželeznými kovy a to i při zvýšených teplotách. Řada se také vykazuje vynikající kompatibilitou s elastomery v testech těsnění. Oleje mají vynikající vysokotlaké vlastnosti, které zabezpečují ochranu i při rázovém zatížení. Syntetické základové oleje používané pro řadu Mobil SHC Gear mají nízké trakční vlastnosti, které vedou k nízkému tření kapaliny mezi zatíženými plochami převodů a valivých elementů ložisek. Snížené vnitřní tření kapaliny snižuje provozní teplotu a zvyšuje účinnost převodů.

Oleje řady Mobil SHC Gear jsou doporučovány pro uzavřené průmyslové převody včetně čelních, šroubových a kuželových převodů s ocelovými zuby. Doporučují se zvláště pro aplikace u kterých hrozí micropitting, jako jsou například mimořádně vysoce zatížené převody s cementovanými zuby. Oleje jsou vhodné také pro použití v převodových aplikacích provozovaných za extrémně nízkých a/nebo vysokých teplot a v aplikacích s možností silné koroze.

Vlastnosti a výhody:

Oleje Mobil SHC Gear jsou součástí řady produktů Mobil SHC které jsou pro svou inovativnost a mimořádnou výkonnost uznávány a ceněny po celém světě. Syntetické produkty, ve kterých jsou naši výzkumníci průkopníky v oboru, symbolizují naši kontinuální snahu k používání nejmodernějších poznatků a technologií k zajištění excelentních vyvážených produktů s nejvyšší výkonností.. Klíčovou roli při vývoji řady Mobil SHC Gear hrála úzká spolupráce našich odborníků s klíčovými originálními výrobci, tak aby bylo zajištěno, že produkty poskytují výjimečnou výkonnost odpovídající rychle se měnícím konstrukcím a provozním podmínkám. V neposlední řadě mezi výhodami plynoucími ze spolupráce s výrobci je pak schopnost ochrany proti micropittingu, který může nastat u vysoce zatížených, cementovaných ozubení. Tato spolupráce je rovněž demonstrována díky všeobecně vyváženým výkonnostním výhodám u Mobil SHC Gear, včetně širokého rozsahu teplotního použití.K vyřešení případného problému s mikropittingem byla formulována patentovaná kombinace aditiv, která chrání proti opotřebení převodové mechanismy a zároveň poskytuje ochranu proti micropittingu. Mobil SHC Gear zajišťuje výjimečnou životnost oleje, kontrolu tvorby úsad a odolnost proti tepelné, oxidační a chemické degradaci spolu s vyváženými výkonnostními parametry. Patentovaná kombinace syntetických základových olejů také zaručuje tekutost za nízkých teplot které nelze dosáhnout u produktů na ropné bázy, což je klíčová užitná vlastnost u nízkoteplotních aplikací.

Aplikace

  • Faktory, které je nutné při aplikaci zohlednit: I když je řada Mobil SHC Gear kompatibilní s výrobky na bázi ropných olejů, jejich mísení může zhoršit výkonnost čistě syntetického oleje. Z tohoto důvodu je doporučováno, aby před přechodem na řadu Mobil SHC Gear bylo zařízení řádně propláchnuto a vyčištěno, tak aby se docílily maximální užitné vlastnosti.
  • Plně syntetické, vysoce kvalitní průmyslové převodové oleje řady Mobil SHC Gear jsou koncipovány tak, aby poskytovaly optimální ochranu zařízení a životnost oleje dokonce i v extrémních podmínkách. Jsou vyrobeny se zvláštním ohledem na ochranu proti micropittingu v moderních převodech vyrobených z tvrzených materiálů a s ohledem na použitelnost v nízko i vysokoteplotním prostředí. K typickým aplikacím patří:
  • •Převodové skříně vytlačovacích lisů
  • •Moderní, vysoce zatížené převody používané v papírenském, ocelářském, ropném, textilním, dřevařském a cementárenském průmyslu, kde se vyžaduje ochrana převodů a optimální životnost oleje.

Balení

bulk, 1000L, 208L, 20L

Typické vlastnosti

Mobil SHC Gear 1000 splňuje nebo překračuje následující klasifikace/specifikace
AGMA 9005-E02
DIN 51517 část 3 (CLP)
Mobil SHC Gear 1000 má následující schválení výrobců
Siemens T 7300, Table A-3, Rev. 11, FLENDER pod kódemA31
SEW Eurodrive SEW IG CLP HC1000

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF