ROST-SCHUTZ 395

Popis

ROST-SCHUTZ 395 je speciální prostředek na ochranu proti korozi, obsahující rozpouštědlo, který se hodí zvláště pro dočasnou ochranu zboží, které je skladováno pod střechou nebo přepravováno v uzavřených nákladních automobilech.ROST-SCHUTZ 395 má následující charakteristické kvalitativní znaky:

  • Po nanesení a odpaření rozpouštědla se na povrchu kovu vytvoří tenký ochranný film mastného charakteru.Látka chránící proti korozi nabízí vynikající ochranu proti vlhkosti a omezenný ochranný účinek proti slané a mořské vodě.
  • Odstranění ochranného filmu: · organickým rozpouštědlem např. ESSOVARSOL · nebo petrolejem

Aplikace

  • · výrobních strojů, agregátů
  • · zemědělských strojů a přístrojů
  • · polotovarů, výkovků
  • · zdvihacích zařízení, náhradních dílů
  • · pro konzervaci nákladů při přepravě (mimo zámořskou přepravu) výrobků, které jsou nebalené chráněny v uzavřených přepravních prostředcích
  • · pro dlouhodobou konzervaci průmyslového zboží, které je skladováno v zabalené a nezabalené formě a nepřichází do kontaktu se vzdušnou vlhkostí, která by obsahovala sůl

Výrobce / značka

ESSO