MULREX 88

Popis

Mulrex 88 je vodní homogenní emulze založena na vysoce viskózním oleji. Kombinace tohoto oleje spolu s emulgátorem je formulována tak, aby bylo dosaženo charakteristik, požadovaných pro tento typ emulze.

Výhody:

  • Dobrá tekutost umožňující snadnou manipulaci
  • Nanášení lze úzce nastavit
  • Dosažení velmi jemného rozptylu ( průměrná velikost 1 micron ) napomáhá k rovnoměrné distribuci
  • Velmi dobrá skladovatelnost ( až 6 měsíců )
  • K dispozici ve velkém i malém balení

Aplikace

  • Mulrex 88 je doporučován jako prostředek pro omezení prašnosti při procesech vysokoteplotní výroby vláken minerálních plstí. Mulrex 88 lze také vhodně použít jako chladicí olej minerálních vláken, případně jako složku pryskyřičného pojiva při lisování vláken do plstí nebo desek. Emulze je snadno ředitelná, přidáním vody za mírného míchání lze dosáhnout požadovaného obsahu. Mělo by se zamezit působení vzduchu na emulzi. Emulzi lze aplikovat samostatně rozprašováním prostřednictvím stlačeného vzduchu nebo jako přísadu v jiných aplikovaných látkách.

Typické vlastnosti

Vzhled:emulze
Barva:žlutá
Zápach:mírný
Hustota při 15 ºC:0,955
Celkový obsah tuhých částí:53 % hm. obsahu
Viskozita dle Brookfielda při 25 ºC:1 Pa s
Střihová stabilita:výborná
Bod vzplanutí ASTM D-92:>280 ºC
Bod varu:>100 ºC
Tlak par při 20 ºC: <20 mm Hg
pH:8
Vzhledem k tomu, že průzkum a vývoj produktu stále probíhá, podléhají zde uvedené informace změnám bez předchozího upozornění.

Vlastnosti

  • Olejová složka v emulzi Mulrex 88 zajišťuje mazací vlastnosti, její emulzní forma umožňuje jednoduchou aplikaci a současnou možnost smíchání s jinými vodními prostředky.

Výrobce / značka

MOBIL