MOBIL GENREX 322

Popis

Genrex 313 je částečně syntetický hydraulický olej na bázi alkylaromátů a minerálního oleje. Genrex 322 je tvořen alkylaromáty a neobsahuje minerální olej. Oba produkty byly vyvinuty speciálně pro hydraulická zařízení strojů pro válcování za studena. Netěstnostmi unikající olej Genrex 313 nebo 322 nezpůsobuje skvrny při následném žíhání válcoviny.

Aplikace

  • Genrex 313 a Genrex 322 jsou speciální hydraulické oleje pro stolice pro válcování za studena.
  • Genrex 313 je svými technickými vlastnostmi srovnatelný s hydraulickým olejem HL podle DIN 51524 č.1. Genrex 313 může být použit v nízko-, středně- a vysokotlakých hydraulických zařízeních, pokud není výrobcem požadován hydraulický olej HLPD podle DIN 51 524 č.2. Velmi vysoký přirozený viskozitní index (187) umožňuje bezporuchové najíždění i ve velmi studených halách a zaručuje i při vyšších teplotách dostatečně únosný olejový film.
  • Genrex 322 by měl být použit pouze v nízkotlakých hydraulických zařízeních, pokud není doporučen olej jiný. Genrex 322 se mimoto osvědčil při mazání válečkových dopravníků.

Vlastnosti

  • · Nezhoršují jakost povrchu válcoviny při zpracování za tepla. Nevznikají zmetky, způsobené skvrnami po žíhání.
  • · Vhodné pro všechny stolice pro válcování za studena (hliník, barevné kovy, oceli).
  • · Dostatečná oxidační a teplotní stabilní umožňuje jejich použití v hydraulikách stolic pro vácování za studena.
  • · Zabraňují pěnivosti.
  • · Rychle odlučují vodu, nevznikají emulze.
  • · Snáší se těsněními vhodnými pro minerální oleje.
  • · Při odpovídající hygieně a dodržování podmínek použití jsou toxikologicky nezávažné.

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF