MOBIL BRAKE FLUID DOT 4

Popis

Mobil Brake Fluid DOT 4 je hydraulická brzdová kapalina mimořádně vysoké kvality, která se používá do kotoučových brzd, systémů bubnových a protiblokovacích brzd a spojek. Charakteristické vlastnosti brzdových kapalin na trhu se liší podle dodavatele kapaliny. Charakteristické vlastnosti brzdových kapalin zahrnují: hustotu při 20°C, suchý bod varu, mokrý bod varu, bod vzplanutí a viskozitu při -40° a -100°C. Při konkrétním plnění použijte údaje o schválených značkách.

Aplikace

 • Brzdová kapalina Mobil Brake Fluid DOT 4 je vhodná pro všechny kotoučové, bubnové a protiblokovací brzdové systémy používané ve vozidlech s průměrným až vysokým výkonem vyžadující výkonnostní úroveň DOT 3 nebo DOT 4. K doporučením pro aplikace patří:
 • · Používejte pouze v koncentrované formě z dosud neotevřené nebo dobře uzavřené nádoby
 • · Po použití nádobu vždy ihned utěsněte, jelikož kapalina poměrně rychle pohlcuje vlhkost ze vzduchu, což výrazně snižuje její životnost.
 • · Vypuštěnou brzdovou kapalinu nikdy znovu nepoužívejte.
 • · Brzdová kapalina může působit na nátěr vozidla, proto rozlité zbytky kapaliny okamžitě odstraňte. Bez odírání!
 • · Vypouštění brzdové kapaliny z vozidla a její nové naplnění by se mělo provádět každé dva roky nebo po ujetých 40 000 km (24 000 mílích).
 • · Podrobnosti si vyhledejte v provozním manuálu.

Vlastnosti

 • Kapalina Mobil Brake Fluid DOT 4 je založena na polyetylenglykoléterové technologii a umožňuje nejvyšší výkonnostní úroveň brzd a spojek jak u moderních, tak i u starších modelů automobilů a užitkových vozidel. Ke klíčovým vlastnostem a výhodám patří:
 • Vysoký bod varu
 • Minimální vliv na bobtnání pryžových součástek
 • Vynikající antikorozní ochrana

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF