CRC Easy Weld

Popis

Přípravek pro svařování, založen na biologicky odbouratelném oleji (v souladu s předpisy CEC-I-33-T-82). CRC Easy Weld zajišťuje rychlou a jednoduchou cestu, jak zabránit rozstřiku žhavého kovu na okolní povrch během sváření a eliminuje potřebu následného čištění, broušení brusným kartáčem okolního povrchu. Zabraňuje ucpání trysek automatických a poloautomatických svařovacích zařízení.

Aplikace

 • Pracovní díly
 • Hořáky
 • Přípravky
 • Trysky a ochranné pláště
 • Příslušenství
 • Automatické a poloautomatické svářečky
 • Svářecí roboty

Balení

12x400mlsprej

Pokyny

 • Naneste tenký rovnoměrný film na povrchy připravené ke svařování
 • Nastříkejte přípravek do svářecích trysek před začátkem sváření a pak dle potřeby
 • Zabraňte kontaktu aerosolové nádoby s odstřikujícími žhavými částečky, vysoce hořlavá formulace produktu
 • Rozstříknuté částečky mohou být odstraněny pomocí tkaniny nebo oklepáním trysky
 • Zbytkový film může být odstraněn pomocí CRC Industrial Degreaser nebo CRC Fast Dry Degreaser. V případě následné povrchové úpravy se řiďte informacemi souvisejícími s navrhovanou úpravou (galvanizování)
 • Zajistěte dobré větrání prostoru, kde je svařování prováděno
 • Bezpečnostní list (MSDS) dle EU 93/112 je dostupný pro všechny CRC produkty

Typické vlastnosti

vzhledlehce jantarová kapalina
Destilační rozpětí rozpouštědla35-65°C
bod vzplanutí< 0°C
bod mrazu< -30°C
Hustota par (vzduch = 1)> 1
Vlastnosti suchého filmu: Bod vzplanutí250°C
Vlastnosti suchého filmu, Hustota @ 20°C0,92
Vlastnosti suchého filmu, Typická tloušťka filmu2-5 mm

Vlastnosti

 • Tepelná ochranná bariéra bez obsahu silikonu
 • Dlouhodobý efekt proti přichytávání
 • Jednoduché odstranění přichytnutých částeček broušením
 • Ekonomické používání díky výkonnosti tenkého filmu
 • Prodloužená životnost trysek
 • Lepší stabilita elektrického oblouku, zlepšený tok plynu
 • Obsahuje efektivní inhibitory koroze pro ochranu ošetřených povrchů a zařízení
 • Sprej je vybaven 360° ventilem a nástavcem pro větší pohodlnost použití
 • Sprej je poháněn hnacím plynem na bázi uhlovodíků

Výrobce / značka

CRC