KROON OIL SPECIAL HYDRAULIC FLUID SP 3013

Special Hydraulic Fluid SP 3013
Hydraulický olej

Popis

V moderních automobilech všech výrobců se dnes objevuje řada specifických hydraulických aplikací. Většina těchto sytémů vyžaduje speciální hydraulický olej. Společnost Kroon-Oil vyvinula vysoce kvalitní produkt ve spolupráci s těmito výrobci. Hydraulická kapalina SP 3013 je speciální hydraulická kapalina na bázi velmi pokročilých základových olejů s výběrem specifických přísad pro dosažení těchto unikátních vlastností:

• Velmi vysoký viskozitní index (> 300!) – zajišťuje velmi příznivé viskozitní vlastnosti (výrobek udržuje optimální tekutost i při extrémních teplotách);
• Velmi nízký bod tuhnutí (výrobek může být použit i při nízkých teplotách)
• Velmi dobrá odolnost proti pěnění (bezpečnost);
• Neutrální k těsněním (brání úniku)

Použití

Speciální hydraulická kapalin SP 3013 je používána jako hydraulická kapalina ve velmi rozdílných hydraulických systémech, jako jsou systémy posilovače řízení, nivelační systémy, hydraulicko pneumatické pružinové systémy, tlumící zařízení, hydrostatická zařízení, ABS / ASR a ASC systémy, hydraulicky ovládané spojky a elektrohydraulické řídící systémy skládací střechy, atd. Pro optimální použití kapaliny se vždy řiďte doporučením použijte Kroon-Oil doporučené databáze. 

Specifikace

VW TL 52146
Peugeot B712710
Volvo STD 1273,36
DIN 51524, T3
ISO 7308, MAN M3289

Výrobce / značka

KROON OIL