MOBIL PEGASUS™ 610

Popis

Popis produktu

Mobil Pegasus 610 je vysoce kvalitní olej pro plynové motory určený hlavně pro mazání moderních středně a vysokootáčkovýchčtyřdobých motorů, které používají palivo obsahující agresivní složky jako jsou sirovodík nebo halogeny (sloučeniny obsahujícíchlór, fluór, atd.). Tyto motory jsou většinou konstruovány jako přeplňované pro spalování chudých směsí, kde ovšem vyšší plnicítlaky zabraňují tomu, aby se na plochy vedení ventilů dostalo dostatečné množství oleje. To může vést k opotřebení vedení ventilůa k jejich poklesu. Tím se zvyšuje pravděpodobnost opotřebení motoru i účinek působení kyseliny z agresivních složek vzniklýchpři spalování na horní část válce. Mobil Pegasus 610 je olej pro plynové motory s výjimečnou rezervou zásaditosti určenouk vyvážení negativních účinků korozivních složek na součásti motoru. Olej obsahuje 1,0% obsah popela a disponuje vysokýmčíslem alkality TBN. Mimořádné antikorozní vlastnosti brání korozivnímu opotřebení válců, ventilových sedel a ložisek, což můžeprodloužit životnost motoru a snížit náklady na údržbu. Mobil Pegasus 610 poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení a oděru,čímž minimalizuje vydírání (scuffing), poškrábání (scoring) pístů a snížuje opotřebení válců a pístních kroužků. Tento olej je možnérovněž použít pro mazání pístových kompresorů pro skládkový plyn a plyn z biomasy.Mobil Pegasus 610 je vyroben z vysoce kvalitních ropných základových olejů kombinovaných s moderní technologií systému aditivs 1,0% obsahem popela zajišťující vynikající ochranu motorových a kompresorových součástí. Tento produkt vykazuje vysokouúroveň chemické stability a odolnosti vůči oxidaci a nitraci. Mobil Pegasus 610 nabízí mimořádnou odolnost vůči opotřebeníventilových rozvodů a ochranu proti tvorbě úsad a kalů. Tyto výkonnostní přednosti spojené s velmi účinnými čisticími a dispergačními vlastnostmi pomáhají omezovat tvorbu popelnatých a karbonových úsad, které jinak mohou negativně ovlivňovat výkonnost motoru a jeho klepání.

Vlastnosti a výhody

Mobil Pegasus 610 pro plynové motory poskytuje další dodatečnou ochranu v těch aplikacích, které používají znečištěné palivo.Jeho výtečná technologie čisticích/dispergačních aditiv rovněž zvyšuje čistotu motorů, zpomaluje opotřebování a zvyšuje výkonnostmotoru. Použitím tohoto výrobku lze docílit snížení nákladů na údržbu a zvýšení výrobní kapacity. Jeho skvělá chemická aoxidační stabilita může prodloužit intervaly výměny a snížit náklady na filtry. Vysoká rezerva zásaditosti tohoto výrobku umožňujejeho využití v motorech spalujících paliva s mírným obsahem agresivních složek v pohonném plynu.

Aplikace

  • Poznámka: Motory spalující pohonný plyn se zvýšenou koncentrací síry nebo halogenů by měly mít rovněž vyšší teplotu chladicí kapaliny (vody) a oleje.
  • · Plynové motory na palivo s mírným obsahem sirovodíku (H2S)
  • · Motory spalující palivo, které obsahuje jiné korozivní složky jako jsou TOHCl (organické halogenidy např. chlorid)
  • · Čtyřdobé plynové motory s elektrickým zapalováním a velmi nízkou spotřebou mazacího oleje
  • · Pístové kompresory na zemní plyn s obsahem síry a halogenů
  • · Vysoce výkonné motory nebo atmosférické motory provozované za vysokých teplot na jmenovitý nebo vyšší výkon

Balení

bulk, 1000L IBC, 208L, 20L

Typické vlastnosti

Mobil Pegasus 610 má následující schválení výrobců
Waukesha pro skládkový plyn
Wartsila pro Crepelle 26 dual-fuel aplikace
GE Jenbacher TI 1000-1109 (třída plynu C, serie 2 a 3)
GE Jenbacher TI 1000-0125 (landfill, serie 2 a 3)
GE Jenbacher TI 1000-1105 (biogas, serie 2 a 3)
MAN M 3271-4
MTU Onsite Energy Series 400 Gas Engines

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF