MOBIL JET OIL II

Popis:

Mobil Jet Oil ll je mazivo pro letecké plynové turbíny formulované ze syntetických kapalin a speciálně zvoleného systému přísad. Tato kombinace zajišťuje výjimečnou tepelnou a oxidační stabilitu snižující tvorbu úsad a zpomalující stárnutí v obou fázích, to je kapalné i plynné, a také vysokou odolnost vůči pěnění. Rozsah pracovních teplot maziva Mobil Jet Oil ll leží mezi -40°C a 204°C. Bod tuhnutí je -54°C. Tento produkt má vysokou tepelnou vodivost k zajištění dobrého přenosu tepla z olejem chlazených částí motoru. Bod vzplanutí, bod hoření a teplota samovznícení leží mezi 204°C a 260°C. Rychlost odpařování při těchto teplotách je velice nízká což zabraňuje nadměrným ztrátám oleje odpařováním.

Použití:

Mobil Jet Oil ll se používá v plynových turbínách proudových nebo turbo-vrtulových letadel a motorech helikoptér ve všech typech průmyslového a armádního využití. Je také doporučen pro použití v plynových turbínách letadlového typu užívaných k různým průmyslovým nebo lodním účelům. Mobil Jet Oil ll splňuje požadavky americké specifikace MIL-L-23699C. Kromě této specifikace je také schválen těmito výrobci motorů a příslušenství viz níže:

Typické vlastnosti

Mobil Jet Oil II má následující schválení výrobců motorů  
-Honeywell/Lycoming-Turbine engines  
-Rolls-Royce/Allison Engine Company  
-CFM International  
-General Electric Company  
-IAE International  
-Pratt and Whitney Group  
-SNECMA  
-Pratt and Whitney, Canada  
-Rolls-Royce Limited  
-Honeywell/Garrett-Turbine Engine Company  
-Turbomeca  
Mobil Jet Oil II má následující schválení výrobců vybavení  
-Honeywell-Auxiliary power units and air cycle machines  
-Hamilton Standard-Starters  
-Hamilton Sundstrand corp.- APUs, Constant-speed drives and integrated-drive generators  
Mobil Jet Oil II má schválení  
Approved against Mil-PRF-23699F-STD  
PRI-QPL-AS5780/SPC  

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF