ACEA E7

ACEA E7-08 Issue 2 oleje jsou Super High Performance Diesel (SHPD) maziva pro pužití ve středně dlouhých aplikacích. ACEA E7-08 Issue 2 obsahuje mnoho požadavků specifikace API CI-4.

ACEA E7-08 Issue 2 zahrnuje mnoho požadavků API CI-4 specifikace. Vzhledem k tomu, ž e ACAE E2 Issue 2 již byla zrušena, minimální výkonnostní norma ACEA pro vysoce namáhané vznětové (dieselové) motory (Heavy Duty Diesel Engines) se stává ACEA E7-08 Issue 2.

ACEA E7-08 Issue 2 olej jsou typicky SAE 15W-40 oleje založené na základových olejích API Group I base oils. Nicméně zvyšuje se poptávka po ACEA E7-08 Issue 2 10W-40 olejích s prodlouženou výměnou.  

z našich produktů např:

Hlavní fyzikální a chemické požadavky ACEA E7 Issue 2 jsou uvedeny níže*

Requirement Method Unit Limit
HTHS viskozita CEC L-36-A-90 cP ≥ 3.5
sulfátový popel (síranový) ASTM D874 %wt ≤ 2.0
fosfor ASTM D5185 %wt -
síra ASTM D5185 %wt -
Evaporation loss (ztráta odpařováním) (NOACK) CEC L-40-A-93 % ≤ 13
Total Base Number ASTM D2896 mgKOH/g ≥ 9**

*zdroj Lubrizol

** Note 1 : hodnoty