SCR

Selective Catalytic Reduction - selektivní redukční katalyzátor - systém pro úpravu výfukových plynů, především pro snížení NOx a CO2 za pomoci AdBlue