DPF

Diesel Particulate Filter - filtr pevných částic ve výfukovém systému vznětových (dieselových) motorů

Může být označen i jiným názvem, u Peugeot je používán např název FAP