DIN

zkratka pro německou průmyslovou normu (Deutsche Industrie Norm)