Zpevňovadlo

jako zpevňovadlo označujeme látku, která působí tak, že kapalina přechází do tuhého stavu, který se mění působením síly na plastický. Jsou to látky, které vytvářejí strukturu v plastických mazivech, které jsou nasyceny mazacím olejem obdobně jako mycí houba vodou. Při zatížení plastického maziva se ze zpevňovadla uvolní olej, který slouží k vlastnímu mazání. Zpevňovadlo tvoří pouze malou část plastického maziva, jeho obsah se liší dle konzistenční třídy NLGI. Mezi hlavní typy zpevňovadel patří:

  • litné mýdlo
  • litný komplex
  • vápenaté mýdlo (zastaralé)
  • Vápenatý komplex
  • polymočovina (polyurea)
  • bentonit (clay)