Viskozitní index

vyjadřuje závislost viskozity oleje na teplotě. Oleje s vyšším viskozitním indexem mají příznivější průběh viskozitně - teplotní závislosti než oleje s nižším viskozitním indexem.