Kvalifikovaný odběr vzorků

Kvalifikovaný odběr vzorků – analýza oleje je rozhodujícím faktorem pro zhodnocení stavu olejové náplně a jejího dalšího potenciálu a předpokládané životnosti. Z toho důvodu je nutné odebírat vzorky nejen ve správném množství ale také za správných podmínek a ze správného místa tak, aby byly vzorky dostatečně reprezentativní a měly správnou vypovídací hodnotu.