Detailní hloubkové laboratorní rozbory olejů a technologických kapalin

Správně zvolená laboratoř a typ analýzy jsou základním předpokladem získání potřebných informací a z toho vyvozených závěrů. Na základě takovýchto rozborů lze také připravit produkt na míru, v případě, že by komerčně dostupný produkt nevyhovoval.