Vypracování zprávy o stavu náplní a návrhu jejich ošetřování

Vypracování zprávy o stavu náplní a návrhu jejich ošetřování – součástí celého procesu od odběru vzorků a jejich analýzy je samozřejmě také zpráva o stavu náplně na základě výsledků provedených analýz a návrhu dalších kroků pro udržení nebo zlepšení daného stavu