MOBIL RARUS™ PE R- A 220

Popis

Mobil Rarus™ PE R-A, R-B, R-C a R-D 220 jsou viskozni, bezbarvé oleje viskozitní třídy ISO 220, specificky navržené pro mazání kompresorů stlačujíích etylen na velmi vysoké tlaky. Jsou založeny na velmi čistých, saturovaných ropných základových olejích (bílých olejích), a doplněny aditivy na snižování tření a aditivy na zachycování volných radikálů.

Ve výrobě polyetylenu jsou používány kompresory stlačující etylen na velmi vysoké tlaky až do 3000 barů. V těchto aplikacích může dojít ke kontaktu mazacího oleje a polyetylenu v polymerizačním procesu. Vzhledem k těmto podmínkám je vyžadováno, aby mazací olej byl odpovídající čistoty a aby nemodifikoval vlastnosti daného materiálu, tedy polyetylenu.

Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C a R-D 220 zajišťuje kvalitní mazání kompresoru a je plně kompatbilní s technologíí výroby polyetylenu.  Produkty mohou být také použity ve výrobě polyetylenu určeného pro využití v potravinářském průmyslu jako jsou obaly potravin. Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C a R-D 220 má výbornou teplotní a chemickou stabilitu. Může být používán až do tlaku 3000 barů dle vstřikovacího systému a teplot. Reaktivní příměsy plynu a jeho nečistoty mohou tvořit usazeniny v kompresoru což následně způsobuje předčasné opotřebení kompresoru a nežádoucí a především neplánované odstávky. Tomuto je zamezeno díky aditivům obsaženým v tomto produktu která také omezují opotřebení těsnění.

Aplikace

  • Mobil Rarus PE R-A 220 doporučen pro použití v aplikacích s velmi reaktivními složkami plynu
  • Mobil Rarus PE R-B 220 doporučen v aplikacích kde jsou nízkoreaktivní nečistoty v plynu. Jeho aditiva vykazují nízkou volatilitu (odparnost). Je velmi vhodný pro aplikace kde následný polyetylen je v kontaktu s tučnými potravinami.
  • Mobil Rarus PE R-C 220 doporučen pro středně reaktivní plyny.
  • Mobil Rarus PE R-D 220 doporučen pro specifické, vysoce zatížené vysokotlaké aplikace.

Typické vlastnosti

MOBIL RARUS PE R-A, R-B, R-C and R-D 220 splňuje nebo překračuje požadavky
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 178.3570
MOBIL RARUS PE R-A, R-B, R-C and R-D 220 je registrován dle požadavků
NSF H1
NSF H1 Registration Number138426

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF