ZERICE S 100

Popis

ZERICE S jsou oleje pro chladící kompresory, formulované na bázi syntetických uhlovodíků typu alkylátů a neobsahují žádné přísady. Jsou mísitelné v libovolném poměru s oleji pro chladící kompresory vyrobenými na základě ropných olejů. Úkolem těchto olejů je v přítomnosti chladiva mazat hnací ústrojí kompresorů a odvádět kompresní teplo. Z toho vyplývající aplikační problémy jsou u šroubových kompresorů dále prohloubeny v důsledku chlazení vstřikováním oleje.

Aplikace

 • na základě svých mimořádných kvalitativních parametrů překrývají oleje pro chladící kompresory ZERICE S značně obě oblasti aplikací analogických olejů na ropné bázi, tj. KA i KC.
 • Skupina KA: v chladících zařízeních pracujících se čpavkem se převaha těchto syntetických olejů projevuje zvláště zřetelně jen nepatrnou tvorbou usazenin a minimálnímí úsadami koksu na ventilech. Oleje ZERICE S plní svojí úlohu mazání a chlazení kompresoru i při časově omezeném termickém přetížení zařízení, čímž podstatně snižují náklady na údržbu.
 • Skupina KC: u zažízení, které pracují s chladivy na bázi halogenovaných uhlovodíků, se především chemická stabilita těchto olejů při vysokých kompresních teplotách. Zabraňuje se tak rozkladu chladiva a s tím spojené korozi i tvorbě koksu
 • Na základě vynikající rozpustnosti v chladivech na bázi halogenderivátů uhlovodíků jsou oleje ZERICE S vhodné i pro aplikaci při nízkých teplotách, zvláště v případech, kdy pro nedostatečné odloučení oleje se jeho část dostává do výparníku. V takovém případě nedojde ve výparníku k žádnému oddělení fází olej/chladivo, takže problémy s vracením oleje, typické pro mazivo na ropné bázi, u těchto olejů nevznikají.
 • Rozsah uplatnění při nízkých teplotách je omezen konstrukčními hledisky odpovídající zařízení.
 • Oleje ZERICE S se osvědčily v rotačních kompresorech s oběžnými písty, šroubových, pístových a turbokomresorech.
 • Oleje ZERICE S jsou používány v masokombinátech, mrazírnách, pivovarech, chladících lodích a ve velkých průmyslových chladících zažízeních.

Typické vlastnosti

Použití ZERICE S 68 a S 100 doporučují vedoucí výrobci chladících zařízení, např.
GHH
Linde
Stal-Astra
Sabroe
Sümak
Aerzener

Vlastnosti

 • K charakteristickým kvalitaivním znaků olejů ZERICE S patří:
 • Velmi nízká tvorba koksu při jejich termickém přetížení.
 • Vynikající termická stabilita za přítomnosti chladiva typu R 12, na bázi halogenderivátů uhlovodíků.
 • Velmi dobrá oxidační stabilita.
 • Obzvláště dobrá rozpustnost alkalických reakčních produktů (oxidovaných uhlovodíků a čpavku).

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF