ZERICE 68

Popis

Vysoce kvalitní oleje pro chladicí kompresory řady ZERICE jsou naftenické výrobky s nízkým bodem tuhnutí, určené k mazání průmyslových chladicích kompresorů. Díky výtečným nízkoteplotním vlastnostem, dobré chemické i teplotní stabilitě, dlouhé životnosti a přirozené odolnosti vůči korozi umožňují spolehlivý provoz zařízení. Aby vyhověly požadavkům většiny chladicích zařízení, jsou oleje ZERICE dostupné ve stupních viskozity dle ISO klasifikace 22, 32, 46 a 68. Oleje ZERICE se používají jako oleje do klikových skříní pístových chladicích kompresorů, ale hodí se také pro chladicí šroubové kompresory s vstřikem oleje do šroubovice. Oleje jsou vhodné pro použití i ve větších průmyslových aplikacích, jako jsou velké chladicí boxy nebo ledová kluziště. ZERICE lze s úspěchem použít také do mnoha aplikací v námořní dopravě. Oleje se používají hlavně s chladícími médii na bázi čpavku, jejichž nízký bod tuhnutí brání tuhnutí oleje ve výparníku a expanzním ventilu a umožňuje tak spolehlivou funkci chladicí soustavy. ZERICE je však možné použít i s halogenuhlíkovými chladivy, u kterých budou splněny požadavky výrobce, např. R-22, v minulosti se tyto oleje používaly také s halogenuhlíkovým chladivem R-12. Pokud jsou oleje ZERICE v chladivu rozpustné, to se týká např. některých systémů s halogenuhlíkovými chladivy, nízký obsah parafinu zajišťuje tekutost chladiva i při nízkých teplotách. Oleje ZERICE nejsou doporučovány do chladících soustav, kde jako chladivo slouží HFC nebo oxid siřičitý. Dobře balené oleje mají nízký obsah vlhkosti. Pro zabránění tvorby ledu na expanzních ventilech, snížení nebezpečí chemické degradace oleje a vytvoření povlaku na měděných součástech apod., je třeba zamezit vstupu vlhkosti do olejů.

Aplikace

  • · Velké průmyslové kompresory pracující v hospodářské sféře, např. na ledových kluzištích, v chladicích boxech
  • · Chlazení v námořních dopravě
  • · Chlazení primárně s čpavkovými, ale také s vybranými halogenuhlíkovými chladivy
  • Oleje do chladicích zařízení ZERICE jsou naftenické výrobky určené pro spolehlivé mazání průmyslových rotačních kompresorů a kompresorů s vratným pohybem pístu.

Výrobce / značka

MOBIL