UNIREX™ S2

Popis

UNIREX S 2 je vysoce kvalitní plastické mazivo pro vysoké teploty vyrobené na bázi syntetického kapalného polyolesteru s nízkou těkavostí, zpevněné litným komplexním mýdlem s obsahem vysoce výkonných aditiv. Plastické mazivo UNIREX S 2 dosahuje skvělé výsledky při použití ve vysokoteplotních aplikacích, a má v těchto podmínkách dlouhou životnost. UNIREX S 2 snese srovnání s nákladnými vysokoteplotními silikonovými plastickými mazivy. U vysoce namáhaných ložisek se ovšem vyznačuje lepší mazací schopností. Má dobrou oxidační stabilitu a chrání před rezivěním a korozí kovů. Horní hranice provozní teploty tohoto plastického maziva je 200°C. Plastické mazivo UNIREX S 2 je speciálně vyvinuté pro vysokoteplotní aplikace, ve kterých maziva vyrobená za použití minerálních základových olejů neposkytují přiměřenou ochranu. Kapalina na esterové bázi má při provozních teplotách nízkou těkavost, což ve srovnání s klasickými výrobky na bázi ropných olejů prodlužuje životnost plastického maziva.

Aplikace

  • Poznámky k aplikaci: Plastické mazivo na esterové bázi UNIREX S 2 není kompatibilní s většinou běžných elastomerových těsnicích materiálů. Může například způsobit měknutí nebo nabobtnání těsnění BUNA N. Ohledně kompatibility pro konkrétní aplikaci se doporučuje kontaktovat výrobce zařízení nebo vašeho distributora.
  • Plastické mazivo UNIREX S 2 je určeno pro speciální účely a mělo by být používáno v případech, které nelze řešit použitím klasických maziv. K ověřeným aplikacím plastického maziva UNIREX S 2 patří:
  • Dopravníková ložiska v pecích a sušicích pecích
  • Ložiska odlévacích pánví v ocelárnách
  • Startovací spojky spouštěčů v proudových letounech
  • Kritická ložiska sušicích pecí ve výrobě sklolaminátu

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF