MOBIL VACUUM PUMP OIL 100

Popis

Popis produktu

Mobil Vacuum Pump Oil 100 je prémiové mazivo formulované na základě specifických vysoce kvalitních bílých olejů s velmi nízkou volatilitou pro vakuová čerpadla - vývěvyMobil Vacuum Pump Oil 100 má vysoký stupeň chemické stability umožňující vysokou odolnost proti oxidaci a následné tvorbě kalů a úsad, což je esenciální charakteristika pro zařízení v kontinuálním provozu. Toto umožňuje oleji zachovat si původní vlastnosti jako je viskozitní třída a demusibilita (odlučování vody) a prodloužit tak životnost oleje a zařízení.Vodní pára je nejčastějším kontaminantem v podtlakových systémech a má tendenci kondenzovat v čerpadlech, odlučovačích oleje a zásobnících. Mobil Vacuum Pump Oil 100 má výbornou deemulgační schopnost a rychle separuje vodu. To napomáhá k odstranění vody a zabraňuje rezivění a korozi

Aplikace

  • Mobil Vacuum Pump Oil 100 je doporučen pro mazání vakuových čerpadel a je vhodný pro aplikace zahrnující absolutní tlak od 50 mbar až po nejnižší vakua dosažitelná všemi komerčně dostupnými vývěvami.
  • Je také vhodný pro použití pro ložiska čerpadel a těsnící prvky.

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF