MOBILFLUID 422

Popis

Popis produktu:

Mobilfluid 422 je mimořádně výkonný olej pro traktory, vyrobený tak, aby splňoval nebo překračoval požadavky hydraulických kapalin a kapalin pro převodovky. Tento produkt je formulovaný pro doplňování a servisní výměny pro převodovky, koncové převody a hydraulické systémy zemědělských a průmyslových traktorů a dalších strojů, speciálně těch osazených mokrými brzdami. Tento produkt má speciální třecí charakteristiku k zamezení pískání a trhavých pohybů v systému mokrých brzd a k zajištění konzistentní brzdné síly. Mobilfluid 422 kombinuje vysoce kvalitní základové oleje s pokrokovým systémem aditiv k zajištění výkonnosti požadované pro tyto vysoce zatížené převodovky a koncové převody.

Vlastnosti a výhody:

zatížení, rychlost a teplota byly zvýšeny u vysoce namáhaných zemědělských a stavebních strojů, což zvýšilo požadavky na kapaliny k zajištění vyššího výkonu, zvýšené produktivity a snížených provozních nákladů. Kontrola tření, kontrola opotřebení, viskozitní stabilita, ochrana proti korozi a čerpatelnost jsou požadavky které musí být odpovídajícím způsobem vybalancovány k zajištění dlouhé životnosti třecích kotoučů, maximálního brzdného výkonu a spolehlivosti a to za všech podmínek provozu mimo zpevněné komunikace a velmi rozdílných provozních teplot. Mobilfluid 422 zajišťuje vynikající výkonnost hydrodynamických převodovek, koncových převodů, PTO a hydraulických systémů.

Aplikace

  • •Vysoce výkonné převodovky, diferenciály, nápravové převody, hydraulické systémy, systémy mechanického řízení, mokré brzdy, PTO a hydrostatické pohony
  • •Doporučuje se v terénním provozu včetně: zemědělství, stavebnictví a při povrchových těžbách
  • •Doporučuje se pro doplňování i opětovné plnění systémů
  • • Nepoužívat do automatických převodovek osobních automobilů
  • •Lze používat v aplikacích vyžadujících maziva stupně API GL-4 nebo SAE 80 u všech převodových aplikací s výjimkou hypoidních převodů
  • • Mokré brzdy ze slinutého bronzu

Typické vlastnosti

Mobilfluid 422 splňuje nebo překračuje následující klasifikace/specifikace a požadavky výrobců:
Case New Holland ESN-M2C 86-B
Massey Ferguson M-1135
Mobilfluid 422 je doporučen ExxonMobil pro aplikace, u kterých je požadováno:
API GL-4

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF