MOBIL DELVAC 1240

Popis

Mobil Delvac 1220, 1230, 1240 a 1250 jsou jednorozsahové oleje pro vznětové motory vyrobené z vysoce kvalitních základových olejů a vyváženého komplexu aditiv bezpopelových dispergantů, metalických detergentů, a inhibitorů pro kontrolu oxidace, opotřebení, koroze a rezivění. Používají se v celé řadě aplikací, kde se doporučuje jednorozsahové mazivo včetně dvoutaktních aplikací. Vhodné pro použití u smíšených vozových parků.

Aplikace

  • Zařízení se vznětovým nebo zážehovým pohonem
  • Dvoudobé motory
  • Lehká až náročná silniční nákladní doprava
  • Teréní provoz včetně: stavebnictví, hlubinné těžby, povrchové těžby a zemědělství

Typické vlastnosti

Mobil Delvac 1220 - SAE třída 20
Mobil Delvac 1220 - Viskozita, ASTM D 445 cSt při 100°C 8,5
Mobil Delvac 1220 - Viskozita, ASTM D 445 cSt při 40°C 66
Mobil Delvac 1220 - Viskozitní index, ASTM D 2270 98
Mobil Delvac 1220 - Síranový popel, hm.%, ASTM D 874 0,8
Mobil Delvac 1220 - TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 7,3
Mobil Delvac 1220 - Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 -30
Mobil Delvac 1220 - Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 250
Mobil Delvac 1220 - Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052 0,89
Mobil Delvac 1230 - SAE třída 30
Mobil Delvac 1230 - Viskozita, ASTM D 445 cSt při 40°C 110
Mobil Delvac 1230 - Viskozita, ASTM D 445 cSt při 100°C 12,0
Mobil Delvac 1230 - Viskozitní index, ASTM D 2270 98
Mobil Delvac 1230 - Síranový popel, hm.%, ASTM D 874 0,8
Mobil Delvac 1230 - TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 7,3
Mobil Delvac 1230 - Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 -30
Mobil Delvac 1230 - Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 258
Mobil Delvac 1230 - Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052 0,892
Mobil Delvac 1240 - SAE třída 40
Mobil Delvac 1240 -Viskozita, ASTM D 445 cSt při 40°C 160
Mobil Delvac 1240 - Viskozita, ASTM D 445 cSt při 100°C 15,5
Mobil Delvac 1240 - Viskozitní index, ASTM D 2270 98
Mobil Delvac 1240 - Síranový popel, hm.%, ASTM D 874 0,8
Mobil Delvac 1240 - Síranový popel, hm.%, ASTM D 874 7,3
Mobil Delvac 1240 - Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 -30
Mobil Delvac 1240 - Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 256
Mobil Delvac 1240 - Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052 0,894
Mobil Delvac 1250 - SAE třída 50
Mobil Delvac 1250 - Viskozita, ASTM D 445 cSt při 40°C 223
Mobil Delvac 1250 - Viskozita, ASTM D 445 cSt při 100°C 19,5
Mobil Delvac 1250 - Viskozitní index, ASTM D 2270 99
Mobil Delvac 1250 - Síranový popel, hm.%, ASTM D 874 0,8
Mobil Delvac 1250 - TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 7,3
Mobil Delvac 1250 - Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 -27
Mobil Delvac 1250 - Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 264
Mobil Delvac 1250 - Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052 0,898

Vlastnosti 

K užitným vlastnostem jednorozsahových olejů Mobil Delvac 1200 patří:

  • Mimořádná oxidační a tepelná stabilita
  • Dobrá antikorozní ochrana

Výrobce / značka

MOBIL