ESSO ESTOR PX 30

Popis

ESTOR PX 30 a 40 byly vyvinuté speciálně pro mazání plynových motorů pracujících v obzvláště obtížných podmínkách, využívajících jako palivo plyn ze skládek.Vysoká užitná hodnota olejů je zaručena ověřenou kombinací velmi kvalitních parafinických základových olejů a speciálních, pro tyto oleje vhodných aditiv.Oleje ESTOR PX 30 a 40 se vyznačují následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Vynikající termickou stabilitou a odolností proti oxidaci, které vytvářejí předpoklady pro dosažení dlouhých intervalů výměny. - Schopností zabránit tvorbě škodlivých úsad ve spalovacím prostoru, na pístech a zapalovacích svíčkách. Tím se vyloučí rušivé samozápaly. - Vysokou neutralizační schopností. V důsledku toho je motor chráněn proti korozním účinkům i při spalování plynů obsahujících sirovodík. - Mazané části motoru optimálně chrání proti opotřebení a korozi.

Pokyny

  • produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu

Výrobce / značka

ESSO