MOBIL SHC™ CIBUS 150

Popis

Popis produktu:

Řada produktů Mobil SHC Cibus jsou vysoce výkonné hydraulické, kompresorové, převodové a ložiskové oleje formulované k zajištění vynikající ochrany strojních zařízení, dlouhou životnost oleje a bezproblémový provoz strojů v potravinářství, nápojovém nebo obalovém průmyslu. Jsou formulovány z FDA a NSF registrovaných základových olejů a aditiv. Kombinace základových olejů s vysokým viskozitním indexem a patentovaného systému aditiv zajišťuje produktům Mobil SHC Cibus vysokou výkonnost v širokém spektru provozních aplikací jak za nízkých tak vysokých teplot, vysokého zatížení a v oblastech s vysokým omýváním vodou, dalece za možnostmi typického minerálního oleje.

Produkty Mobil SHC Cibus jsou registrovány NSF H1 a také splňují Title 21 CFR 178.3570 dle Food and Drug Administration (FDA - USA) pro maziva pro náhodný styk s potravinami a jsou také akceptována dle Canadian Food Inspection Agency pro použití v potravinářských provozech. Produkty Mobil SHC Cibus jsou vyráběny v provozech schválených dle ISO 21469 zajišťujících nejvyšší úroveň integrity produktu. Jsou rovněž vhodné pro provozy dle Kosher a Halal a další provozy dle jiných náboženství tak, aby daly provozním inženýrům maximum flexibility při výrobě a zpracování potravin. Produkty jsou bezbarvé, téměř bez zápachu a jsou formulovány bez jakýchkoli zvířecích derivátů nebo alergenů z ořechů, pšenice nebo glutenu.

Produkty řady Mobil SHC Cibus mají nízký trakční koeficient díky molekulární struktuře použitého základového oleje. To zajišťuje nízké tření v oblasti zatížení a tím nižší provozní teploty, zvýšenou účinnost strojů, což potenciálně zajišťuje sníženou spotřebu energie. Zodpovědně formulované produkty také pomáhají prodlužovat životnost strojních částí a umožňují ekonomičtější design strojů. Navíc aditivní systém použitý v těchto mazivech zajišťuje výbornou ochranu proti opotřebení, excelentní oxidační stabilitu, ochranu proti korozi ve vlhkém prostředí a zajišťují dobrou čistotu systému. Produkty řady Mobil SHC Cibus Series jsou kompatibilní s těsněními a dalšími konstrukčními materiály používanými v zařízeních standardně mazaných ropnými oleji.

Produkty řady Mobil SHC Cibus mohou být používány jako hydraulické, převodové, kompresorové, ložiskové a cirkulační oleje ve všech zařízeních potravinářských provozů a můžou být součástí HACCP plánu. Produkty splňují nejpřísnější výkonnostní požadavky výrobců zařízení používajících různých metalurgických technologií, což pomáhá k možnosti použití jedné řady produktů k efektivnímu mazání. Protože produkty řady Mobil SHC Cibus zajišťují jak produktivitu tak i výhody registrace dle NSF H1, mohou být použity jak v přímém styku s potravinami, tak i v dalších částech provozu a snižují tak náklady na skladové zásoby, ale hlavně risk použití nesprávného produktu a případnou kontaminaci potravin.

Vlastnosti a výhody:

Označení maziv Mobil SHC je celosvětově rozpoznáváno a oceňováno pro inovativnost a výjimečnou výkonnost těchto maziv. Tyto pečlivě formulované produkty založené na syntetických základových olejích symbolizují kontinuální snahu o zajištění výjimečných produktů za použití nejmodernějších pokrokových technologií. V neposlední řadě pak je potenciál úspory energie v porovnání s klasickými minerálními oleji.

Aplikace

  • Manipulace a uskladnění: Je doporučeno skladovat produkty řady Mobil SHC Cibus v krytých prostorech a odděleně od ostatních produktů které nejsou schváleny dle NSF H1. v ideálním případě by měly být skladovány ve zřetelně označeném, odděleném a k tomu určeném prostoru. Sudy ani kanistry by neměly být stavěny na nebo pod obaly jiných produktů které nejsou schváleny dle NSF H1. Nově příchozí produkty by měly být v nepoškozeném obalu s nepoškozenou plombou. Zaznamenejte si datum dodání, číslo výrobní šarže (batch number) a expirační datum. Zaznamenejte si datum otevření nového balení k zajištění spotřeby do data spotřeby. Uzavřete všechna otevřená balení po použití produktu. Nenalévejte nepoužitý olej zpět do balení. Používejte jednoznačně popsané nádoby pro interní přepravu. Popište / polepte stroje se jménem daného NSF H1 maziva.
  • Výměna maziva Přesto, že produkty řady Mobil SHC Cibus mohou být kompatibilní s jinými registrovanými produkty dle NSF H1 nebo případně neregistrovanými, směs může snižovat jejich výkonnost a také mixováním rušit status registrace pro potravinářství. Z tohoto důvodu je doporučeno před výměnou za Mobil SHC Cibus Series, a to i pro úplně nové stroje, celý systém řádně propláchnout a vypustit za účelem dosažení veškerých výhod a benefitů pro dosažení maximální výkonnosti a ke splnění požadavků dle H1 registrace.
  • Použití Řada maziv Mobil SHC Cibus je doporučena pro použití v širokém rozsahu aplikací od hydraulických, kompresorových, přes převodovky nebo mazání ložisek v potravinářském, obalovém nebo farmaceutickém průmyslu. Tyto produkty jsou efektivní i v aplikacích kde jsou náklady na výměnu maziva, čištění systému a výměnu komponentů vysoké. -Mobil SHC Cibus 32, 46 a 68 jsou vysoce výkonné kapaliny určené především jako hydraulické, cirkulační, kompresorové oleje nebo oleje pro mazání vývěv. -Mobil SHC Cibus 150, 220, 320 a 460 jsou určeny pro mazání převodovek, ložisek a cirkulační systémy.
  • Vhodný program rozborů olejů, jako např. Signum od ExxonMobil, může pomoci monitorovat množství otěrových kovů a zajistit s předstihem informaci ohledně vhodného zákroku. Náhodný styk s potravinami podle FDA 21CFR 178.3570 Řada produktů Mobil SHC Cibus je registrována dle NSF H1 pro náhodný styk s potravinami za předpokladu maximálního limitu 10ppm oleje v potravině dle FDA 21CFR 178.3570. Produkty nejsou určeny pro přímý styk s potravinami.

Balení

bulk, 1000L, 208L, 20L

Typické vlastnosti

Mobil SHC Cibus 150 splňuje nebo překračuje následující požadavky
FDA 21 CFR 178.3570
Canadian Food Inspection Agency acceptance
DIN 51517-3 2009-06
Mobil SHC Cibus 150 je registrován dle požadavků
NSF H1
NSF Registered Number141502
Řada Mobil SHC Cibus 150 má následující schválení
KOSHER
HALAL

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF