MOBIL GLYGOYLE 11

Popis

Oleje řady Mobil Glygoyle jsou vysoce kvalitní oleje na bázi polyalkylenglykolů (PAG) s vynikající účinností ve vysoce tepelně zatěžovaných převodech, ložiscích a systémech s oběhovým mazáním v podmínkách, kde už ropné oleje nestačí. Oleje jsou střihově stabilní a vysoce odolné vůči tepelnému rozkladu, oxidaci a tvorbě kalů a úsad. Obsahují patentovanou kombinaci vysokotlakých, protioděrových aditiv a aditiv zajišťujících ochranu proti korozi a rezivění a odolnost vůči pěnění, aniž by to bylo na úkor přirozených charakteristik olejů na bázi PAG. Oleje řady Mobil Glygoyle mají vysoký viskozitní index a vzhledem k absenci parafínů i velmi nízký bod tuhnutí. Hodnoty součinitelů tření a trakce (například u nezapadajících převodů nebo ložiskových kontaktů) jsou nižší než u ropných olejů. Tyto skvělé mazací vlastnosti přispívají ke snižování provozních teplot v mnoha aplikacích. Výrobky řady Mobil Glygoyle se mimořádně dobře uplatňují v nejnáročnějších průmyslových aplikacích již více než 25 let. Jsou doporučovány významnými výrobci plastikářských hladicích válců, ložisek papírenských strojů, kompresorů a převodů a stávají se volbou v celé řadě náročných provozů.

Aplikace

 • Podobně jako jiné oleje na polyglykolové bázi nejsou výrobky Mobil Glygoyle mísitelné s ropnými oleji a není je tedy možno použít pro doplňování oleje v systémech provozovaných s klasickými ropnými oleji. Totéž platí pro ropné oleje, které nesmějí být používány pro doplňování v systémech provozovaných s výrobky Mobil Glygoyle. Oleje řady Mobil Glygoyle jsou hygroskopické a neodlučují vodu. Díky jejich vysoké hustotě voda neklesá ke dnu nádrže. Oleje řady Mobil Glygoyle jsou kompatibilní s mnoha těsnicími materiály, nicméně dnes používané elastomery se vyznačují velkou variabilitou a pro optimální výsledky a ověření snášenlivosti je proto nutné kontaktovat dodavatele zařízení, výrobce těsnění nebo vašeho místního zástupce společnosti ExxonMobil.
 • Oleje Mobil Glygoyle jsou doporučovány pro nejnáročnější podmínky všech typů kluzných a valivých ložisek a průmyslových uzavřených převodů pracujících s olejovými náplněmi až do 200°C. Ke konkrétním aplikacím patří:
 • · Náročné provozy plastikářských hladicích válců
 • · Vysokoteplotní ložiska papírenských strojů
 • · Průmyslové uzavřené převody – převody s čelními ozubenými koly, kuželové a šnekové převody
 • · Pístové a rotační vzduchové kompresory
 • · Oleje řady Mobil Glygoyle jsou vhodné pro olejem plněné rotační šroubové kompresory pro stlačování zemního plynu, jímacího plynu, oxidu uhličitého (CO2 ) a jiných provozních plynů používaných při těžbě a dopravě zemního plynu
 • · Protože neobsahuje silikonové přísady, je Glygoyle 11 mimořádně vhodný pro řetězy pecí pro vypalování barev

Vlastnosti

 • Oleje značky Mobil Glygoyle jsou pro svou inovaci a vynikající účinnost uznávány a ceněny po celém světě. Polyalkylenglykolové syntetické produkty na molekulární bázi zvolené speciálně řadu Mobil Glygoyle jsou vyráběny s využitím nejmodernější technologie s cílem nabízet mimořádně účinné výrobky. Klíčovou roli ve vývoji řady Mobil Glygoyle HE hraje úzká spolupráce s předními výrobci zařízení, díky kterým je zaručeno, že naše výrobky nabízejí výjimečnou účinnost odpovídající neustále se měnícím konstrukcím průmyslových zařízení.
 • Výrobky Mobil Glygoyle byly koncipovány tak, aby splňovaly požadavky kritických vysokoteplotních aplikací v řadě průmyslových zařízení, kde produkty na ropné bázi a jiné syntetické produkty nebyly schopny uspokojivě tyto nároky splnit. Další vlastnosti, jako jsou nízké hodnoty součinitelů tření a trakce, schopnosti absorpce plynu, tyto možnosti uplatnění v průmyslových aplikacích ještě rozšiřují. Oleje řady Mobil Glygoyle nabízejí následující vlastnosti a výhody:
 • Skvělá tepelná a oxidační stabilita a odolnost vůči tvorbě kalů a úsad
 • Nízké hodnoty součinitelů tření a trakce
 • Velmi vysoká tepelná vodivost
 • Vynikající tekutost za nízkých teplot
 • Nižší opotřebení zubů převodovky za vysokých teplot jak při kontaktu ocel a ocel, tak i ocel a bronz
 • Snížení absorpce a viskozity tlakových uhlovodíkových plynů
 • Víceúčelová schopnost průmyslového zařízení

Výrobce / značka

MOBIL

Dokumentace oleje/maziva

Dokumenty jsou ve formátu PDF .
Pro odeslání dokumentu na Váš e-mail klikněte na tlačítko níže.

Technický list PDF

Bezpečnostní list PDF